Terminy astronomiczne na literę F

F

Fale RadioweFALE RADIOWE
- promieniowanie elektromagnetyczne o częstotliwości 3 kHz - 3 THz (3*103 - 3*1012 Hz). Zakres częstotliwości często jest podawany znacznie szerszy. Zależnie od długości dzielą się na pasma radiowe.


FAZA - widomy kształt oświetlonej powierzchni Księżyca lub planet dolnych zależny od ustawienia tej powierzchni względem Ziemi.

FESTONY
- Ukośne strumienie chmur łączące pasma i strefy w atmosferach gazowych olbrzymów.

FotosferaFOTOSFERA - widzialna, powierzchniowa warstwa gwiazdy (np. Słońca), emitująca fale elektromagnetyczne w postaci światła widzialnego. Od fotosfery zależy typ widmowy gwiazdy.