Terminy astronomiczne na literę H

H

HALO GALAKTYCZNE
- sferyczny obszar otaczający dysk galaktyki (także Mlecznej Drogi). Składa się głównie ze starych gwiazd (II populacji), skupionych w gromady kuliste. Galaktykę może też otaczać halo gazu lub ciemnej materii.

HEL - drugi po wodorze najlżejszy pierwiastek chemiczny; drugi najbardziej rozpowszechniony pierwiastek chemiczny we wszechświecie.

HELIOCENTRYZM - pogląd na budowę Układu Słonecznego, według którego w wersji historycznej Słońce znajduje się w środku wszechświata, zaś w jego współczesnym wydaniu w centrum Układu Słonecznego, a pozostałe planety, łącznie z Ziemią, je obiegają.

HORYZONT ZDARZEŃ - Granica czarnej dziury - po przekroczeniu horyzontu zdarzeń nic, nawet światło, nie może już uciec na zewnątrz.

HUBBLE'A PRAWO - obserwacyjnie stwierdzona proporcjonalnoć między przesunięciem w kierunku fal dłuższych widm galaktyk a ich odległocią r; z = H/c*r, gdzie c-prędkoć wiatła, H- współczynnik proporcjonalnoci, zw.stałą Hubble`a. Jeżeli przesunięcie ku falom dłuższym interpetuje się w myl prawa Dopplera, to prawo Hubble`a oznacza, iż galaktyki oddalają się z prędkociami proporcjonalnymi do odległoci. Prawo Hubble`a jest spełnione statystycznie, dla poszczególnych galaktyk zachodzą odchylenia od niego.