Terminy astronomiczne na literę C

C

CEFEIDA - Olbrzymia gwiazda, której promień i jasność zmieniają się w sposób okresowy; prototypem tego typu gwiazd zmiennych jest Delta Cephei. Okres zmienności cefeid jest jednoznacznie związany z ich jasnością; porównując jasność cefeidy, wyznaczoną na podstawie pomiaru okresu, z jasnością obserwowaną, można wyznaczyć jej odległość od Ziemi.

CHMURA OORTA - Rozległa, sferyczna chmura zamrożonych komet, która otacza Słońce w odległości około jednego roku świetlnego.
 
CHROMOSFERA - warstwa słonecznej atmosfery położona tuż nad jego widoczną powierzchnią.

CIAŁO NIEBIESKIE - każdy obiekt występujący poza obrębem atmosfery ziemskiej (np. gwiazda, planeta, kometa, meteor , asteroida , satelita , meteoryt ).

CIEMNA MATERIA - materia, której istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentalnie ani obserwacyjnie a która według astronomów wypełnia wolną przestrzeń międzygwiazdową i stanowi znakomitą większość masy Wszechświata. Nie świeci ona tak, jak gwiazdy, stąd trudności w jej zbadaniu i stąd również nazwa ciemna. Jej istnienie zostało zaproponowane, aby wytłumaczyć niektóre zjawiska występujące we Wszechświecie.

Czarna DziuraCZARNA DZIURA - obiekt astronomiczny, który tak silnie oddziałuje grawitacyjnie na swoje otoczenie, że nawet światło nie może uciec z jego powierzchni. Żaden rodzaj energii ani materii nie może opuścić czarnej dziury i dlatego jest ona całkowicie czarna. Czarna dziura powstaje, kiedy gwiazda wielokrotnie cięższa od Słońca zapada się pod swoim ciężarem po wyczerpaniu paliwa atomowego. Powierzchnia czarnej dziury nazywana jest horyzontem zdarzeń. Zgodnie z ogólną teorią względności czarna dziura nie tylko pochłania energię oraz materię. Na horyzoncie zdarzeń zatrzymuje się również czas. Materia wsysana do czeluści czarnej dziury tworzy dysk akrecyjny generujący ogromne ilości promieniowania. Część cząstek z dysku ucieka z góry i w dół dysku, tworząc ogromne dżety (jety). Zgodnie z hipotezą Hawkinga z czarnej dziury powoli "wycieka" promieniowanie, co czyni ją trochę mniej czarną.

CZASOPRZESTRZEŃ - (przestrzeń Minkowskiego, czasoprzestrzeń Minkowskiego) zbiór zdarzeń elementarnych o strukturze wynikającej ze szczególnej teorii względności. Czterem wymiarom tej przestrzeni odpowiadają z fizyki klasycznej czas i miejsce (trzy wymiary przestrzeni fizycznej). Zdarzeniem elementarnym czasoprzestrzeni jest proces fizyczny zajmujący w tej przestrzeni punkt, czyli trwający nieskończenie krótko proces dokonujący się w nieskończenie małym obszarze.

CZARNY KARZEŁ - końcowy etap życia gwiazd typu naszego słońca. Według obecnie akceptowanych teorii, gwiazda z czerwonego olbrzyma zmienia się w białego karła. Ten z kolei traci w ciągu miliardów lat energię przez emisję światła. Tym samym obniża swoją temperaturę i blask, gdyż nie wytwarza już nowej energii przez reakcje jądrowe. W końcu biały karzeł staje się tak zimny, że przestaje świecić, stając się ten sposób czarnym karłem.

CZERWONY KARZEŁ - Gwiazda o masie mniejszej niż 0,08 masy Słońca, o bardzo małej jasności, co ogromnie utrudnia jej wykrycie. W rzeczywistości czerwone karły są bardzo rozpowszechnione w drodze mlecznej i innych galaktykach.

Czerwony OlbrzymCZERWONY OLBRZYM - Gwiazda podobna do Słońca, która po wyczerpaniu zapasu wodoru w jądrze straciła równowagę i powiększyła się kilkaset razy, co spowodowało zmniejszenie temperatury powierzchni i zmianę koloru gwiazdy.