CENTAUR

Gwiazdozbiór Centaur

Gwiazdozbiór Centaura

     jest rozległym i pięknym gwiazdozbiorem nieba południowego, z interesujacymi obiektami. Żaden z nich nie jest widoczny z naszych szerokośi geograficznych, znajdują się zbyt daleko na południu. Musimy się zadowolić oglądaniem jedynie najbardziej na północ wysuniętego skrawka gwiazdozbioru, poniżej ogona Hydry. Widoczny u nas fragment Centaura kulminuje o północy w połowie kwietnia nisko nad południową częścia horyzontu.

Gwiazdozbiory sąsiadujące: Pompa, Kil, Cyrkiel, Krzyż Południ,a Hydra, Wilk, Mucha, Trójkąt Południowy, Żagiel
Centaur
Gwiazdozbiór Centaur i Cyrkiel

Obiekty w gwiazdozbiorze

Obiekty DS w gwiazdozbiorzeGwiazdy zmienneGwiazdy podwójne
NGC 3766, NGC 3918, NGC 4945, NGC 5128, NGC 5139, NGC 5286, NGC 5460, IC 2944 µ Cen, ο Cen, R Cen, S Cen, T Cen, V Cen, X Cen α Cen, β Cen, γ Cen, 3 Cen
Obiekty Centaura
Obiekty Centaura