Herschel-Planck-wdrażanie systemu rozpoczęte !

29.05.2009 15:46

Kontrola misji,  zdjęcia © ESA
Kontrola misji, zdjęcia © ESA
14 maja po wyniesieniu w przestrzeń Herschel’a i Planck’a przez moduł nośny Ariane 5 faza lotu LEOP (Launch and Early Orbit Phase) powoli zaczyna dobiegać końca. W tym czasie miały miejsce pierwsze rozruchy i testy urządzeń badawczych, oraz podsystemów obydwu statków.

Herschel i Planck działają prawidłowo i zmierzają teraz do swoich ostatecznych orbit mieszczących się wokół drugiego co do wielkości punktu Lagrange’a w systemie Słonecznym (L2). Punkt ten znajduje się w odległości 1,5 miliona kilometrów od Ziemii po stronie nocnej.


Kolejne posterunki naziemne które umożliwiały dalsze postępowanie fazy LEOP wykonały swoją pracę. Satelity komunikują się teraz poprzez odpowiednio przydzielone im wcześniej centra w New Norcia i Cebreros.


Na krótko po odpaleniu zgodnie z planem satelity oddzieliły się od siebie. Herschel
o 15:37:55 czasu środkowoeuropejskiego, następnie Planck o 15:40:25 czasu środkowoeuropejskiego. Oddzielenie się satelit zapoczątkowało pewną sekwencje zdarzeń takich jak pozyskanie informacji odnośnie położenia statku w przestrzeni kosmicznej, konfigurację systemu gromadzącego dane, oraz włączenie radioodbiornika długich częstotliwości.

Ariane 5 V188 z Herschel'em i Planck'iem  © ESA
Pierwsze sygnały z obydwu satelit zostały namierzone przez bazę ESA w New Norcia, oraz Stację Perth około godziny 15:49 czasu środkowoeuropejskiego. Na krótko po tym aparatura telemetryczna otrzymała potwierdzenie o dobrym statusie i sprawności wszelkich układów obydwu satelit.


Wszystkie działania zaplanowane przy odpaleniu oraz fazie LEOP Herschel’a i Planck’a zakończyły się powodzeniem, wszystkie kluczowe procedury zostały zakończone zgodnie
z planem, albo nawet wcześniej niż planowano, włączając w to SPIRE (Spectral and Photometric Imaging Receiver, fotometr obrazujący i obrazujący spektrometr fourierowski)
umieszczony na Herschel’u. Przyspieszono także aktywację układu HFI (High Frequency Instrument) mieszczącego się na Planck’u.

Doskonały start wykonany przy użyciu Ariane 5 w kierunku punktu L2 oznacza, że tylko delikatne zmiany trajektorii lotu (trajectory correction manoeuvres) (TCMs) będą wymagane. Daje to wielkie możliwości naukowcom na spożytkowanie znacznej części paliwa w celach badawczych.

Aparatura Hershel'a © ESA
15 maja obydwa statki kosmiczne prawidłowo przeprowadziły swoje pierwsze TCMs (zmiany trajektorii lotu): pierwsza zmiana dotyczyła Herschel’a skorygowano prędkość lotu o 8,7 m/s o godz. 15:16:26 czasu środkowoeuropejskiego. Druga zmiana odnosiła się do prędkości lotu Planck’a, prędkość skorygowano o 14,35 m/s o godz 20:01:05 czasu środkowoeuropejskiego.


Wszystkie podsystemy dla obu staelit zostały uruchomione 15 maja m.in. aktywny system chłodzenia teleskopu na obu statkach.


Teleskop chłodzony jest w pełni zgodnie z przewidywaniami lotu do temperatury 170K (-103°C). Temperatura ta jest optymalna i zapewnia ochronę soczewek przed zamarzaniem zanieczyszczeń, które emituje statek w przestrzeni


Kolejne manewry dotyczące trajektorii lotu przeprowadzono 18 maja o godz. 19:00 czasu środkowoeuropejskiego zmieniając średnio prędkość o 99cm/s.


Po pierwszej zmianie trajektorii lotu Planck’a tor lotu wyznaczono bazując na ostatnim położeniu i wyznaczaniu orbity. Manewry te w połączeniu z wcześniejszym wyniesieniem w przestrzeń przez Ariane 5 były na tyle dokładne, że nie trzeba było stosować innych zmian dotyczących trajektorii podczas fazy LEOP. Zaplanowany wcześniej kolejny etap ustalania trajektorii został anulowany. Nie było potrzeby ponownego ustalania toru lotu.

Skanowanie nieba przez Plancka © ESA
Następnymi manewrami trajektorii będzie dalsze ustalenie kursu (manewr 2), oraz manewr wprowadzenia (manewr 3). Przewidziane na 5 czerwca oraz 2 lipca na godzinę 19:00 czasu środkowoeuropejskiego.


Instrument HFI został również uruchomiony i działa już w pełni. HFI czeka teraz na ostatni etap chłodzenia, w którym to zostanie schłodzony do optymalnej temperatury operacyjnej


Na chwilę obecną wszystkie systemy satelit działają prawidłowo. Około godz. 21:00 czasu środkowoeuropejskiego 19 maja Herschel i Planck znajdowały się w odległości 617 287 km dla Herschel oraz 607 767 km dla Planck’a od Ziemi. W przybliżeniu jest to odległość ok. 1,6 raza większa od dystansu jaki dzieli księżyc od Ziemii (384 403 km). Dwie
bliźniacze satelity dzieli odległość 9917,35 km.


Źródło informacji: © European Space Agency

Wróć

Dodaj komentarz

*
*
Prosimy obliczyć 9 plus 8.*